top of page

Mind Gap

Saturday, 30 March 2019, 19:00 - 23:00

Mind Gap 01.jpg

Æther Sofia invites you to a one night event with the British artists Nicholas McArthur and Bea Turner.


Mind Gap
An encounter proposed by Nicolas McArthur.

Following Nicholas McArthur’ s residency in Hip Hip Library, this spontaneous collaboration marks the beginning of a dialogue between the artists, who both work with drawing and painting. It is an opportunity to explore the gaps between disparate thought processes in relation to different settings and diaspora.

British Artist Bea Turner’s recent drawings are colourful reimaginings of broken cartoons, organic objects and fragmented bodies. Scenes that shift between emergence and disintegration are contained within patterned imaginary spaces.

Combining drawing, sound, installation and performance, much of Nicholas McArthur’s work concentrates on the fabric of contemporary urban living. It depicts lives manipulated by consumerism, technology and pollution, portraying them with an exuberant extravagance.

This exhibition will be Nicholas McArthur’s second appearance at Aether following his 2017 show Ghost’s in the Rain’


Mind Gap

 

 Представя творби на Би Търнър (Лондон) в разговор с Николас Макартър (София).

След творческата резиденция на Николас Макартър в Hip Hip Library, тази спонтанна съвместна изложба поставя началото на диалог между двамата творци, чието предпочитано средство за комуникация е рисунката. Те виждат тази съавторска инициятива и като възможност да проучат пространството между коренно различен начин на мислене.

Рисунките на Би Търнър за цветни, преоткриващи счупени картонени кутии, органични форми и фрагментарни тела. Обгърнати в цветни шевици сцени, преминават от състояние на зараждане към дезинтерация.

Комбинирайки рисунки, звук, инсталации и пърформанс, творчеството на Николас Макартър е концентрирано върху динамиката на съвременния градски живот. То представя живот манипулиран от консуматорство, нови технологии и замърсяване, представяйки го като вълнуваща екстраваганца.

След Ghost’s in the Rain през 2017, тази ще бъде втората изложба, която Николас Макартър представя в Aether.

bottom of page